Energibesparingar för bättre miljö

Minimal miljöpåverkan CO2-avtryck

Minimal miljöpåverkan och CO2-avtryck

Alento fokuserar uteslutande på tillverkning av armaturer med den senaste generationens LED-teknik och erbjuder ett omfattande sortiment av ljusstyrningsalternativ som tillsammans utgör den mest energieffektiva lösningen. Vår målsättning är att minimera armaturens miljöpåverkan över hela dess livscykel, från produktion till avveckling.

Vi strävar efter att använda så få miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ när det är möjligt. I den utsträckning det är möjligt föredrar vi att samarbeta med lokala producenter i Sverige och Europa.

År 2015 enades FN om det historiska klimatavtalet, Parisavtalet. För att uppfylla dess krav måste var och en av oss bidra genom att minska våra koldioxidutsläpp med mer än tio procent per år. Det är därför nödvändigt att alla, oavsett om man är företagare, producent eller konsument, omprövar sina val.

Användarfasen av produkten spelar en betydande roll för CO2-utsläppen. Du som el användare i Sverige kan genom att välja en armatur från Alento årligen spara 8 kg CO2 om du byter ut en glödljusarmatur eller 0,9 kg om du byter ut en armatur med lysrör.

Under armaturens livslängd motsvarar detta 400 kg för glödljus eller 43 kg för lysrör. För att sätta det i perspektiv innebär det en bensinbilskörning på 210 mil för glödljus eller 22 mil för lysrör.

Alentos årliga bidrag till minskningen av CO2-utsläppen motsvarar 2600 varv runt jorden vid utbyte av glödljus eller 280 varv runt jorden vid utbyte av lysrör.
Tillsammans gör vi skillnad.

Längre hållbarhet och lägre energiförbrukning

För oss är miljö och hållbarhet två viktiga komponenter när vi producerar och utvecklar belysning. Vår erfarenhet genom åren har gjort att vi valt att satsa på LED då vi ser att det är framtidens ljuskälla. LED ger stora möjligheter för utveckling av moderna energieffektiva lösningar och konstruktioner.

Våra armaturer är uppbyggda så att det är lätt att byta ut komponenter i stället för att behöva byta ut hela systemet. Belysningen håller för flera olika bedömningar när det kommer till hållbarhet och miljö till exempel Sunda hus.

Spara energi med smart armatur Alento
Närvarostyrning LED-armatur energibesparing

Fördelar med LED (Ljus Emitterande Diod)

LED-lampor är idag det självklara miljövalet när det kommer till belysning. En LED lampa ger stor ljuseffekt redan på lågt wattal vilket gör att det går åt mindre energi för att lysa och den blir inte fullt så varm som andra lampor. Belysning med LED har också en mycket längre hållbarhetstid än andra alternativ jämfört med till exempel glödlampan har den upp till 50 gånger längre livslängd.

Det finns all anledning att se över sin belysning och byta till LED, EU har dessutom fastlaget en lag om att alla traditionella lysrör ska vara borta hösten 2023.

Spara pengar med närvarostyrning

Fler och fler använder sig av närvarostyrning. Det är ett energieffektivt sätt där belysningen bara används vid behov, det vill säga lamporna tänds och släcks utifrån hur människor passerar och vistas i rummet samt efter dygnsrytm. På Alento tar vi både fram specialanpassade armaturer och digitala lösningar för närvarostyrning med både AI och Bluetooth. Det skapar både trygghet och sparar energi. Att byta belysning som är 15-20 år gammal kan ge 80% i energibesparing.

Närvarostyrning lämpar sig i olika typer av områden där det inte finns behov av konstant ljus som till exempel, offentliga miljöer inom- och utomhus, i bostads- och hyreshus samt i garage och lagerlokaler.

Energibesparing LED-armatur
Alento site logo

FUNKTIONSBESKRIVNING

Standard/Std

Armaturen har integrerad LED driver, kan även användas som slav till sensor on/off.

Dim

Armaturen har integrerad dimbar LED driver, för fasdim. ( fram & bakkantsdimmer )

Sensor On/Off

Armaturen har integrerad HF rörelsesensor on/off inkl dagsljusrelä. Räckvidd för detektering samt tidsinställningar ställs enkelt in via dip-switchar. Dagsljusrelä går att ställa mellan 5-50 lux där armaturen inte tänder upp när dagsljuset ligger över vald nivå på sensorn. Tider för hur länge armaturen ska vara tänd efter senaste detektering går att ställa i intervaller mellan 30sek och 30min. Armaturen levereras med 3min och dagsljussensorn inaktiv.

DALI/Sw-Dim

Integrerad DALI driver kan även ljusregleras via Sw-Dim ( Faspulskontroll )

MULTI ( Sensor med grundljus – nattljus )

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 10 % med full effekt 100% vid närvaro. Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30sek-24h). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 10 % och går upp på 100% vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 10 % grundljus. Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar.

*Alt med Nödljus: Nödljus/Multi har nödljusdrift m batteribackup i 1tim drift. Automatiskt självtest samt statusdiod i kupan.

RF Sensor

Armatur med Radio funktion lämpar sig väl i trapphus, korridorer osv. Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10% grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5min, 10min, 30min eller 1 tim. Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll. Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

Gruppering: Med digital kommunikations metod och fasta adress koder, kan armaturen inte kopplas ihop med andra RF signaler. Det finns 4 st dip switchar och möjlighet till 16 olika grupper. Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra.

RF Move

Armatur med Radio funktion, master/slav armatur. Lämpar sig väl i trapphus, korridorer etc. Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10% grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5min, 10min, 30 min eller 1 tim. Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll. Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

Gruppering: Armaturerna fungerar i dubbelriktat system dvs att de kan fungera som master och slav samtidigt. Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra. Med slavfunktionen aktiveras slavarmaturen då Masterarmaturen får en detektering. Varje armatur kan skicka signaler till 2 olika slav kanaler. T ex i trapphus kan våning för våning tändas upp beroende vart man är på väg.