Kundanpassade belysningsarmaturer

Framtidens teknik för belysning

Med vår teknik och kunskap kan vi bygga helt specialanpassade armaturer. Det kan vara att ha färgskiftningar i ljuset, belysning som ändrar i styrka beroende på dagsljus, olika färger som till exempel tidsbestäms beroende på tid på dygnet. Armaturer som kan förutbestämma var människor är på väg.

Så här fungerar smart belysning

Det finns olika typer av närvarostyrning som passar till olika ändamål. Att välja en anpassad styrning skapar både en tryggare miljö och en hållbar lösning. Flera av våra armaturer är dessutom godkända av Sunda hus. Vi är experter på att hitta den närvarostyrning som passar dina behov. Ta kontakt med oss för guidning till ett smart, tryggt och kostnadseffektivt val.

Energieffektiv LED-belysning
LED-armatur-sensor smart belysning Alento

PIR sensor

Passive Infra Red är en sensor som avger infraröda strålar vilka detekteras av värme. PIR sensorn känner av när det passerar levande materia som avger värme till exempel en människa eller ett djur. Sensorn kan känna skillnaden på levande och död materia och lämpar sig därför bra i miljöer där det passerar och vistas människor.

Mikrovågssensor

Denna sensor är uppbyggd som en radar, genom att skanna av det förutbestämda området så detekteras den när det uppstår avvikelser som rörelse. Mikrovågssensorn är mycket mer känslig än PIR-sensorn och kan känna av rörelse genom glas och tunnare väggar med undantag för metall. På så vis blir utrymmet upplyst innan personen kommit fram.

Närvarosensor LED-armatur Alento
LED-armatur TFA-sensor Alento

Akustisk detektering

Akustiksensor är en sensor som detekterar på ljud och tryckförändringar. Sensorn kan anpassas till olika ljudfrekvenser beronende på hur känslig den ska vara. Den kan känna av trycket från en dörr som öppnas, känna av fotsteg på ljudet eller när någon för ett samtal. Så länge det finns ett ljud i utrymmet hålls belysningen tänd.  

Bluetoth PIR AA

Denna sensor är en smartare version av PIR sensorn. Själva kommunikationen är trådlös. Genom att använda denna sensorn går det att få belysningen att förutbestämma var en person är på väg om den ska upp eller ner för en trappa eller åt vilket håll i en park.

Bluetooth PIR AA ger på så vis en trygg upplevelse både att den kan lysa upp framför men även att den kan behålla belysningen igång en stund efter att personen passerat.

PIR Active Ahead sensor LED-armatur Alento
Alento site logo

FUNKTIONSBESKRIVNING

Standard/Std

Armaturen har integrerad LED driver, kan även användas som slav till sensor on/off.

Dim

Armaturen har integrerad dimbar LED driver, för fasdim. ( fram & bakkantsdimmer )

Sensor On/Off

Armaturen har integrerad HF rörelsesensor on/off inkl dagsljusrelä. Räckvidd för detektering samt tidsinställningar ställs enkelt in via dip-switchar. Dagsljusrelä går att ställa mellan 5-50 lux där armaturen inte tänder upp när dagsljuset ligger över vald nivå på sensorn. Tider för hur länge armaturen ska vara tänd efter senaste detektering går att ställa i intervaller mellan 30sek och 30min. Armaturen levereras med 3min och dagsljussensorn inaktiv.

DALI/Sw-Dim

Integrerad DALI driver kan även ljusregleras via Sw-Dim ( Faspulskontroll )

MULTI ( Sensor med grundljus – nattljus )

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 10 % med full effekt 100% vid närvaro. Det går även ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30sek-24h). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 10 % och går upp på 100% vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 10 % grundljus. Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar.

*Alt med Nödljus: Nödljus/Multi har nödljusdrift m batteribackup i 1tim drift. Automatiskt självtest samt statusdiod i kupan.

RF Sensor

Armatur med Radio funktion lämpar sig väl i trapphus, korridorer osv. Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10% grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5min, 10min, 30min eller 1 tim. Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll. Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

Gruppering: Med digital kommunikations metod och fasta adress koder, kan armaturen inte kopplas ihop med andra RF signaler. Det finns 4 st dip switchar och möjlighet till 16 olika grupper. Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra.

RF Move

Armatur med Radio funktion, master/slav armatur. Lämpar sig väl i trapphus, korridorer etc. Med endast nätspänning till armaturen kan man ställa in olika grupper med hjälp av RF teknik. Armaturen kan även gå ned till 10% grundljus, konstant 24h eller släckas helt efter 5min, 10min, 30 min eller 1 tim. Varje armatur kan styras individuellt med tider för grundljus och dagsljuskontroll. Rörelsesensorn är av mikrovågsteknik.

Gruppering: Armaturerna fungerar i dubbelriktat system dvs att de kan fungera som master och slav samtidigt. Varje armatur med samma inställda adresskod kommunicerar med varandra. Med slavfunktionen aktiveras slavarmaturen då Masterarmaturen får en detektering. Varje armatur kan skicka signaler till 2 olika slav kanaler. T ex i trapphus kan våning för våning tändas upp beroende vart man är på väg.